Ծննդոց 43:1-34
Ծննդոց 44:1-34
Սաղմոսներ 11:1-7
Առակներ 4:10-13
Մատթեոս 14:22-36