Ելից 1:1-22
Ելից 2:1-25
Սաղմոսներ 15:1-5
Առակներ 4:25-27
Մատթեոս 17:1-27