Երեմիա 27:1-22
Երեմիա 28:1-17
Սաղմոսներ 119:33-40
Առակներ 27:18-18
2 Թեսաղոնիկեցիներ 3:1-18