Լոուրենսներ 1:1-22
Լոուրենսներ 2:1-22
Սաղմոսներ 119:137-144
Առակներ 28:9-10
Տիտոս 3:1-15