Լեւիտիկոս 11:1-47
Լեւիտիկոս 12:1-8
Սաղմոսներ 25:8-15
Առակներ 10:1-3
նշագծել 2:1-28