Թվերը 19:1-22
Թվերը 20:1-29
Սաղմոսներ 33:1-9
Առակներ 11:22-24
նշագծել 12:1-27