Դատավորներ 7:1-25
Դատավորներ 8:1-35
Սաղմոսներ 49:10-20
Առակներ 14:22-24
Ղուկասը 15:11-32