Դատավորներ 11:1-40
Դատավորներ 12:1-15
Սաղմոսներ 50:7-17
Առակներ 14:28-28
Ղուկասը 17:1-19