2 Թագավորներ 9:1-37
2 Թագավորներ 10:1-36
Սաղմոսներ 72:17-20
Առակներ 18:14-15
Ջոն 19:1-22