1 քրոնիկները 7:1-40
1 քրոնիկները 8:1-40
Սաղմոսներ 77:4-9
Առակներ 19:13-14
Գործեր 5:22-42