Izlaska 1:1-22
Izlaska 2:1-25
Psalmi 15:1-5
Izreka 4:25-27
Mateju 17:1-27