Izlaska 7:1-25
Izlaska 8:1-32
Psalmi 17:1-7
Izreka 5:15-20
Mateju 19:1-30