Izlaska 11:1-10
Izlaska 12:1-51
Psalmi 18:1-12
Izreka 6:1-5
Mateju 20:17-34