Izaija 57:1-21
Izaija 58:1-14
Psalmi 114:1-8
Izreka 26:22-22
Efežanima 5:1-16