Jezekilja 15:1-8
Jezekilja 16:1-63
Psalmi 123:1-4
Izreka 28:20-20
Hebrejima 8:1-13