Jezekilja 23:1-49
Jezekilja 24:1-27
Psalmi 127:1-5
Izreka 28:24-24
Hebrejima 11:1-16