Jezekilja 31:1-18
Jezekilja 32:1-32
Psalmi 130:1-4
Izreka 28:28-28
Jakova 1:1-27