Jezekilja 33:1-33
Jezekilja 34:1-31
Psalmi 130:5-8
Izreka 29:1-1
Jakova 2:1-26