Jezekilja 35:1-15
Jezekilja 36:1-38
Psalmi 131:1-3
Izreka 29:2-3
Jakova 3:1-18