Jezekilja 37:1-28
Jezekilja 38:1-23
Psalmi 132:1-9
Izreka 29:4-4
Jakova 4:1-17