Jezekilja 41:1-26
Jezekilja 42:1-20
Psalmi 133:1-3
Izreka 29:6-6
1 Petrova 1:1-25