Jezekilja 45:1-25
Jezekilja 46:1-24
Psalmi 135:1-7
Izreka 29:8-8
1 Petrova 3:1-22