Plač Jeremijin 1:1-22
Plač Jeremijin 2:1-22
Psalmi 119:137-144
Izreka 28:9-10
Titu 3:1-15