Plač Jeremijin 3:1-66
Plač Jeremijin 4:1-22
Plač Jeremijin 5:1-22
Psalmi 119:145-152
Izreka 28:11-11
Filemonu 1:1-25