Osija 11:1-11
Osija 12:1-14
Psalmi 139:17-24
Izreka 29:22-22
Judina 1:1-25