Osija 13:1-15
Osija 14:1-9
Psalmi 140:1-5
Izreka 29:23-23
Otkrivenje 1:1-20