Osija 1:1-11
Osija 2:1-22
Psalmi 138:4-6
Izreka 29:17-17
1 Ivanu 3:1-24