Izlaska 13:1-22
Izlaska 14:1-31
Psalmi 18:13-19
Izreka 6:6-11
Mateju 21:1-22