Izlaska 31:1-18
Izlaska 32:1-35
Psalmi 21:1-7
Izreka 7:24-27
Mateju 25:31-46