Izlaska 35:1-35
Izlaska 36:1-38
Psalmi 22:1-8
Izreka 8:6-11
Mateju 26:26-50