Izlaska 37:1-29
Izlaska 38:1-31
Psalmi 22:9-15
Izreka 8:12-21
Mateju 26:51-75