Levitski 1:1-17
Levitski 2:1-16
Psalmi 22:22-31
Izreka 8:32-36
Mateju 27:27-54