Izlaska 15:1-27
Izlaska 16:1-36
Psalmi 18:20-27
Izreka 6:12-15
Mateju 21:23-46