Izlaska 17:1-16
Izlaska 18:1-27
Psalmi 18:28-36
Izreka 6:16-19
Mateju 22:1-22