Izlaska 19:1-25
Izlaska 20:1-26
Psalmi 18:37-45
Izreka 6:20-25
Mateju 22:23-46