Ponovljeni Zakon 7:1-26
Ponovljeni Zakon 8:1-20
Psalmi 37:5-11
Izreka 12:9-10
Luki 1:39-56