Ponovljeni Zakon 11:1-32
Ponovljeni Zakon 12:1-31
Psalmi 37:18-22
Izreka 12:12-14
Luki 2:1-24