Ponovljeni Zakon 13:1-18
Ponovljeni Zakon 14:1-29
Psalmi 37:23-29
Izreka 12:15-16
Luki 2:25-52