Ponovljeni Zakon 15:1-23
Ponovljeni Zakon 16:1-22
Psalmi 37:30-36
Izreka 12:17-19
Luki 3:1-38