Ponovljeni Zakon 17:1-20
Ponovljeni Zakon 18:1-22
Psalmi 37:37-40
Izreka 12:20-22
Luki 4:1-30