Ponovljeni Zakon 25:1-19
Ponovljeni Zakon 26:1-19
Psalmi 39:7-11
Izreka 13:4-6
Luki 6:1-26