Jošua 11:1-23
Jošua 12:1-24
Psalmi 44:4-19
Izreka 14:1-2
Luki 10:25-42