Jošua 21:1-45
Jošua 22:1-34
Psalmi 46:7-11
Izreka 14:12-13
Luki 13:1-22