Jošua 23:1-16
Jošua 24:1-33
Psalmi 47:1-9
Izreka 14:14-14
Luki 13:23-35