Sucima 1:1-36
Sucima 2:1-23
Psalmi 48:1-8
Izreka 14:15-17
Luki 14:1-24