Sucima 5:1-31
Sucima 6:1-40
Psalmi 49:1-9
Izreka 14:20-21
Luki 15:1-10