Sucima 7:1-25
Sucima 8:1-35
Psalmi 49:10-20
Izreka 14:22-24
Luki 15:11-32