Sucima 9:1-57
Sucima 10:1-18
Psalmi 50:1-6
Izreka 14:25-27
Luki 16:1-31