Sucima 11:1-40
Sucima 12:1-15
Psalmi 50:7-17
Izreka 14:28-28
Luki 17:1-19