Sucima 17:1-13
Sucima 18:1-30
Psalmi 51:7-11
Izreka 14:33-35
Luki 18:24-43